מחשבות בחרוזים

זמן

התמימות

אביבית היקרה

בוקר שישי

בדידות

אפס

בשורה מרה

1
2